GOTLANDSLÄNGANS TRÄDGÅRD VÄXER FRAM

Under de första tio åren här på Vellinge Väster hade vi störst fokus på att utveckla bostadshuset. Under denna period tog vi bort grönska som vi inte ville ha, sågade ner träd som var sjuka och lärde känna vår trädgård. Den gamla trädgården var väldigt sprejtig, och det saknades en röd träd i både plantering och funktion.

År 2022 började vi den stora resan mot att skapa vår nya trädgård. Vi vill skapa en trädgård med funktionella sociala ytor som passar Gotlandslängan och dess läge, samt smälter in fint här på den skånska slätten. Precis som med bostadshuset arbetar vi med utsikten, och hur solen rör sig under dygnets alla timmar. Bigarråträdet, magnolian och det gamla spaljerade äppelträdet har hittills fått sällskap av vintergrön liguster,  rosenrabatter, hortensia och buxbom.

Under 2024 fokuserar vi på att komplettera den ligusterinramade trädgården med staket, så att vår nya fyrbenta familjemedlem Maizie kan vistas tryggt på gården. Trädgården är bara i sin början för vad vi vill skapa, men det får ta sin tid och trädgården får växa fram efter hand. Kommande projekt är att mura stolpar och bygga en grind, samt att skapa flera rumsindelningar med hjälp av buxbom. I framtiden vill vi addera pool med tillhörande poolhus som även kan rymma övernattande gäster.

MOODBOARD FÖR GOTLANDSLÄNGANS TRÄDGÅRD