PILOTPROJEKT I SAMARBETE MED IKEA OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

”Att samverka med Emma i ett projekt är smidigt och konstruktivt. Emma är lyhörd och inkluderande samtidigt som det finns ett tydligt målfokus. I vårt projekt var det även tydligt att Emmas fokus på relationsbyggande och synliggörande, av deltagarna, gav resultat. Med mina erfarenheter kan jag varmt rekommendera Emma när det kommer till projekt och förändringsarbete. Avslutningsvis måste jag lyfta Emmas kompetens inom och fingertoppkänsla för inredning och design. Med en orubblig känsla för form, färg, material, sammanhang och helhet skapar Emma verklighet och vardag av tankar, förhoppningar och ambitioner.” /Patrik Ruppel (Hyresgästföreningen)

”Har jobbat tillsammans med Emma i olika projekt. Det är en ren fröjd! Emma är så kunnig inom sitt område och man kan tryggt lita på att hon levererar! Hon är strukturerad, engagerad och har en förmåga att få även det omöjliga möjligt. Jobbar gärna tillsammans med Emma när som helst!” /Henriette Jareklew (Lunds Kommuns Fastighets AB)

Pilotprojekt Hyresgästlokal Sankt Hans Gränd i Lund 2021-2022

När jag arbetade som Projektledare Inredning, design och varumärke på Lunds Kommuns Fastighets AB, gjorde vi ett samarbete med Hyresgästföreningen och IKEA. Uppdraget bestod av att skapa ett förlängt vardagsrum utifrån de boendes önskningar, med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

LKF och IKEA påbörjade ett gemensamt projekt för att undersöka möjligheter och förutsättningar för LKF att, i en framtid, inte enbart hyra ut lägenheter utan också erbjuda våra kunder att hyra möbler till sin lägenhet. Detta projekt och tjänst kallar vi ”Furniture As A Service”. Projektet har ett fokus på ekonomiskt och miljömässig hållbarhet, då de möbler som skulle erbjudas kunderna att hyra, är tänkta att vara rekonditionerade återbruksmöbler ur IKEA:s sortiment. Återbrukade möbler och material ska användas till minst 80%.

Då det blev tydligt i ovan projekt att vi behövde mer input och kunskap kring hur våra kunder tänker kring att möblera med återbruk, och även behövde ett showroom för att kunna visa hur en möblering med återbrukade möbler kan se ut, startades ett samarbete med Hyresgästföreningen och den lokala Hyresgästföreningen på Sankt Hans Gränd. Här fanns en tom hyresgästlokal som både LKF, IKEA och Hyresgästföreningen var intresserade av att göra till ”det förlängda vardagsrummet”.

Ur detta föddes nu möjligheten att skapa ett möblerat showroom av återbrukade möbler, samtidigt som vi även kunde jobba vidare med Hyresgästföreningens önskan om att ge lokalen liv och tillgängliggöra den för samtliga boende.

Syftet är att genom samverkan med LKF, IKEA, Hyresgästföreningen och de boende skapa en levande och gemensam lokal som känns trygg och inbjudande. En mötesplats för de boende att lära känna varandra och därmed få en ökad trivsel och trygghet. Samtidigt får LKF och IKEA även en möjlighet att prova konceptet att möblera med återbrukade möbler och få feed-back från boende kring hur man tänker kring återbruk. Detta ger oss möjlighet att arbeta parallellt både med social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

Målet är att skapa ett hållbart koncept för ”det förlängda vardagsrummet”. Detta koncept kan sedan appliceras ute på andra områdens hyresgästlokaler. Att få kännedom kring hur boende ser på att möblera med återbrukade möbler.

MÖBLERNA KAN LÄTT FLYTTAS RUNT OCH ANPASSAS EFTER HYRESGÄSTERNAS DAGLIGA BEHOV
TA EN KOPP KAFFE MEDAN DU LÄSER EN BOK ELLER PRATAR MED GRANNEN
IKEA INREDDE HYRESGÄSTLOKALEN MED ÅTERBRUKADE IKEA-MÖBLER
HÄR KAN HYRESGÄSTEN SY, RITA ELLER PYSSLA MED ANDRA SAKER